سارین فام تنها مجموعه تولید کننده گانودرمای ارگانیک و استاندارد در حجم تجاری در کشور

مجموعه علمی-تحقیقاتی-تولیدی سارین فام به عنوان تنها مجموعه تولید کننده گانودرمای ارگانیک استاندارد و با روش های علمی و مدرن در کشور شناخته شده است که این محصول را در حجم تجاری و بالا عرضه می کند. در حال حاضر کلیه مراحل تولید این قارچ ارزشمند دارویی از تهیه استرینهای استاندارد تا بسته بندی و عرضه توسط این مجموعه انجام می گیرد.