تولید قارچ شاه صدف Pleurotus eryngii به شیوه کاملامدرن و  ارگانیک به عنوان یک قارچ خوراکی- دارویی با تاثیرات مثبت در سلامتی