آدرس ما: 

دفتر مرکزی - کرج بلوار هفت تیر نبش خیابان شقایق مجتمع پزشکی بهستون طبقه پنجم

تلفن : 32761061 - 026 

فاکس : 32263773 - 026

آزمایشگاه و مرکز تولید : ملارد - صفا دشت - خیابان دهقانی - خیابان سپیدار

 جهت ارسال پیام برای ما می توانید از فرم زیر استفاده نمایید 

تماس با ما