علمی

اسپاون قارچ

اصولا اسپان (Spawn) بذر اولیه تولید قارچ محسوب می.شود. اسپان به اندامهای رویشی قارچ (میسلیوم) به همراه مواد غذایی زمینه ای همراه آن اطلاق میشود، بدین معنی که پس از آنکه میسلیوم قارچ خوراکی بر روی یک ماده زمینه ای مغذی رشد کرد و از آن برای رشد رویشی خود استفاده نمود، به این مخلوط ماده غذایی و شبکه میسلیومی رشد کرده بر روی آن اسپان گفته میشود.

تاریخچه تولید اسپان

در طی قرن ۱۷ پرورش دهندگان قارچ از اسپان تکثیر شده روی پهن اسب استفاده میکردند ، این نوع اسبان به شدت مشکل آلودگی داشت. در ابتدای قرن بیستم جیمز دبلیو سیندن روش تولید اسپاون بر روی غلات را در دانشگاه پنسیلوانیا ابداع کرد.

چرا از اسپان استفاده می شود؟

در طبیعت قارچها برای تکثیر و تداوم نسل خود از اسپورها و یا هیفها (میسلیوم) استفاده میکنند. اسپورها بسیار کوچک هستند و بنابراین استفاده از آنها توسط پرورش دهندگان قارچ بسیار مشکل است. از طرفی هم اسپورها برای جوانه زنی به زمان ۷ تا ۱۰ روز احتیاج دارند قارچ خوراکی دکمه ای سفید از این قاعده مستثنی نیست در صورت استفاده از اسپورهای این قارچ در کمپوست در این مدت قارچهای رقیب ممکن است در بستر کشت (کمپوست) جوانه بزنند و سریعتر بستر کشت را اشغال نمایند لذا به صورت مرسوم کشت خالصی از میسلیوم مطلوب که بر روی دانه غلات رشد کرده است به بستر کشت اضافه میشود تا هرچه سریعتر کمپوست را اشغال نمایند و مانع از رشد قارچهای رقیب گردد این عمل، یعنی اضافه کردن کشت خالصی از میسلیوم مطلوب رشد کرده بر روی دانه غلات به کمپوست
مایه زنی (Spawning) نامیده میشود.

شرايط عمومي توليد و تكثير اسپان

قبل از هرچیز بگذارید فرق تولید اسپان با تکثیر آن را توضیح دهیم تولید اسپان ( میسلیوم) یعنی تولید جدایه های مرغوب با استفاده از روشهای اصلاحی است. روشهای اصلاحی متعددی برای این قارچ وجود دارد. یکی از راههای اصلاحی قارچها کشت بافت از یک نژاد مرغوب میباشد معذالک کشت بافت در این قارچ توصیه نمیشود چون به دلیل تغییرات سوماکلونالی میسلیوم حاصل از کشت بافت به مرغوبیت قارچ مادری نمیرسد روش دیگر استفاده از اسپورهای این قارچ میباشد بعد از جوانه زنی اسپورها هر تک پرگنه انفرادی به صورت یک جدایه تکثیر می.شود گزینش هتروکاریونهای برتر از میان جدایه های تولید شده یکی از روشهای اصلاحی است روش دیگر شناسایی و ایزوله نمودن هموکاریونها و تلاقی آنها به منظور تولید بذر هیبرید F۱ و بررسی وضعیت رشدی و عملکردی این هیبریدها و در نهایت انتخاب هیبرید برتر جهت تکثیر به عنوان اسپان مادری است بنابراین تولید اسپان فرایندی بسیار حساس و وقت گیر است و به تخصصهای متعددی از جمله بیولوژی قارچ ، ژنتیک و روشهای اصلاح نباتات ، سیتوژنتیک ، بیوتکنولوژی و آمار و طرحهای آزمایشی نیاز دارد. تولید بذر ،مرغوب فقط با وجود این تخصصها، در یک مرکز تحقیقاتی و امکانات آزمایشگاهی پیشرفته میسر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *