دارویی

امید به کنترل زوال عقل با قارچ ها

علیرغم پیشرفتهای چشمگیر علوم پزشکی همچنان تمامی روشها در کنترل و درمان این بیماریها تقریبا بدون نتیجه باقی مانده است. به همین دلیل یافتن ترکیبات غذایی و رژیمهای تغذیه ای برای کنترل این دسته از امراض حیاتی و ارزشمند است. قارچها و متابولیتهای استخراج شده از آنها به عنوان یکی از مهمترین ترکیبات دارویی در این خصوص مورد توجه واقع شده اند. ثابت شده است که تعدادی از قارچهای دارویی دارای ترکیبات ویژه و کمیابی هستند که این ترکیات تاثیرات مثبت فراوانی بر سلولهای مغزی در مطالعات آزمایشگاهی و بالینی نشان داده اند بطور کلی عملکرد قارچها به عنوان آنتی اکسیدان، آنتی تومور، آنتی ویروس ،ضد التهاب، تنظیم کننده سیستم ایمنی ، ضد دیابت و بسیاری موارد دیگر ثابت شده است قارچهایی با اثرات ضدالتهاب می توانند به عنوان بخشی از برنامه های درمانی در کنترل بیماری های مرتبط با زوال عقل در سنین پیری  در نظر گرفته شوند.

تا مدتها تصور بر این بود که باززایی یا احیای عصبی در سیستم اعصاب مرکزی پستانداران امکانپذیر نیست اما امروزه ثابت شده است که نرونهای صدمه دیده میتوانند در حضور ترکیبات خاصی تحت عنوان فاکتورهای رشد عصب (NGF) اقدام به باززایی و احیا نمایند.مطالعات اخیر نشان داده است که قارچ های دارویی اشاره شده میتوانند از طریق تحریک تولید فاکتورهای رشد عصب (NGF)، تقلید واکنش NGF و حفاظت نرونها از مرگ سلولی موجب افزایش عملکرد سلولهای مغزی میشوند همچنین این قارچها میتوانند از طریق تحریک عملکرد مکانیزمهای مرتبط با رشد نرونها مانع توسعه زوال عقل گردند بر این اساس مصرف مرتب و دائمی قارچها میتواند موجب کاهش یا توقف پیشرفت بیماریهای زوال عقل گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *